Skip survey header

Khảo sát Liên Minh Huyền Thoại

Page One

Cảm ơn bạn đã tham gia khảo sát về mức độ hài lòng của Liên Minh Huyền Thoại. Những phản hồi này rất quan trọng để chúng tôi theo dõi và xác định những vấn đề mà các bạn đang gặp phải, cũng như để tập trung sâu hơn vào sự phát triển của chúng tôi. Phản hồi từ các bạn sẽ được giữ bí mật và không được sử dụng cho bất kì mục đích nào ngoài các nghiên cứu tiến hành bởi Riot Games và Garena. Khảo sát này sẽ mất 5-10 phút để hoàn thành.

1. Bạn chơi Liên minh Huyền thoại trên máy chủ nào?
2. Mức độ hài lòng của bạn với Liên Minh Huyền Thoại nói chung?
1 Rất không hài lòng2345 Rất hài lòng
3. Bản cập nhật gần đây đã tác động đến trải nghiệm chơi của bạn trong tuần này như thế nào?
Tôi chưa chơi1 Rất tiêu cực2345 Rất tích cực